Pridanie inzerátu

Vyplňte formulár nižšie a zašlite ho. Po schválení bude inzerát zverejnený na stránke. Schválenie trvá najviac 48 hodín.

Inzerát má dobu platnosti 7 dní odo dňa zverejnenia.

Formulár

Podmienky

Na to, aby bol Váš inzerát schválený, musíte dodržať nasledovné podmienky:

1. inzerát nesmie obsahovať ponuky na sex

2. v inzeráte nesmiete ponúkať žiadne finančné odmeny a ani ich vyžadovať

3. dodržiavať pravidlá slušnej komunikácie


UPOZORNENIE: E-mail slúži ako kontakt na Vás pre prípadných záujemcov. Preto ho, prosím, vyplňte pravdivo.